2021-04-24 11:20:05

ŽIVJETI ZDRAVO

Na satu razrednika u 3. razredu 4. ožujka 2021. održana je četvrta, završna radionica u okviru zdravstveno – preventivnog programa Jabuka na kojoj je školska psihologinja Jasminka Brlas podijelila učenicima edukativne brošure HZJZ Prehrambene smjernice za 1. – 4. razrede OŠ. Brošure su, uz ostale materijale, nastale u sklopu nacionalnog projekta Živjeti zdravo usmjerenom na poboljšanje zdravlja kroz promicanje pozitivnih aspekata zdravih stilova života.

Učenici su, odgovarajući na pitanja u upitniku Provjeri koji si lik (crveni, žuti, zeleni) iz brošure koju su dobili, osvješćivali svoje prehrambene navike i životni stil, a zatim su kroz razgovor osvješćivali što mogu unaprijediti u brizi o sebi. Tako je, ovom aktivnošću, zaokružena provedba programa Jabuka čiji su sadržaji obuhvaćeni i edukativnim materijalom HZJZ te je njegova realizacija jedna od aktivnosti promicanja zdravlja u našoj školi. Na kraju, učenicima su uručene potvrde o sudjelovanju u programu.

Jasminka Brlas, psihologinja


Osnovna škola Vladimira Nazora Krnica