2020-10-29 16:36:00

ZDRAV ZA 5

Policijski službenik za prevenciju Ureda načelnika PU Istarske, mr.sc. Aleksandar Šerović, prof., održao je 15. listopada 2020. učenicima 8. razreda predavanje o zlouporabi alkohola. Predavanje je dio nacionalnog projekta Zdrav za 5 a u školi se provodi niz godina kao dio školskog preventivnog programa s ciljem informiranja mladih o ovisnosti i zlouporabi alkohola, utjecanja na razvijanje i usvajanje zdravih stilova života, te razvijanje samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja.


Osnovna škola Vladimira Nazora Krnica