2020-09-04 20:44:00

OBAVIJEST
 
          
 REPUBLIKA HRVATSKA

 ISTARSKA ŽUPANIJA
 
 STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  
 ISTARSKE ŽUPANIJE
Flanatička 29, Pula
 
KLASA: 810-01/20-01/02
URBROJ: 2163/1-02/19-20-118
Pula, 04. rujna 2020.
 
Ravnateljima osnovnih škola, čiji je osnivač Istarska županija
-svima-
 
 
PREDMET: Dopis prema ravnateljima osnovnih škola čiji je osnivač Istarske županija - 
                    mjere za poseban prijevoz učenika osnovnih škola za početak nastave,  
                    dostavljaju se
 
Poštovane/i ravnateljice/lji osnovnih škola kojih je osnivač Istarska županija,
dostavljamo mjere za poseban prijevoz učenika osnovnih škola za početak nastave u školskoj godini 2020./'21., u okolnostima epidemije COVID-19  - koje će se u komunikaciji sa školama provesti i koje su u suglasju s epidemiološkom situacijom.
  • roditelji mjere tjelesnu temperaturu djeci svakog jutra prije škole i nije dopušten dolazak u školu djece koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu iznad 37,2
  • prilikom posebnog prijevoza u školu, sva djeca (neovisno kojeg su razreda) u autobusu trebaju nositi zaštitne maske
  • dezinfekcijsko/virucidno sredstvo za ruke potrebno je da bude dostupno i vidljivo djeci na ulazu u autobus, te djeca njime trebaju dezinficirati ruke
  • prema dostavljenom popisu od strane odgovorne osobe Škole, vozač autobusa evidentira tko je od učenika koristio poseban prijevoz u školu/iz škole. Evidenciju o tome koji su učenici koristili poseban prijevoz, prijevoznik/vozač treba dostaviti školi, i to osobi koju je ravnatelj zadužio za praćenje prijevoza i epidemioloških mjera protiv COVID-19 bolesti, odmah ujutro, slijedećeg radnog dana
  • Preporuča se da djeca iz istog razreda sjede uvijek na istom mjestu u autobusu i grupiraju se prema razrednim odjeljenjim
  • Učenike za koje se utvrdi da su pod sumnjom da su oboljeli, potrebno je izolirati od ostale djece i pozvati roditelje, koji osobno dolaze po dijete u školu. Učenici pod sumnjom ne smiju koristiti poseban organizirani prijevoz. (za javni prijevoz, vrijede Preporuke HZJZ za javni prijevoz)
 
S poštovanjem,
 
                                                          NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
                                                                ISTARSKE ŽUPANIJE
                                                                 Dino Kozlevac v.r.

Osnovna škola Vladimira Nazora Krnica